Catequesis de Infancia

REUNIÓ DE FORMACIÓ I COORDINACIÓ CATEQUISTES:

-Divendres 11 març 2016 a les 17'00 hores. Despatx parroquial.

Página web desarrollada con el sistema de Ecclesiared