Campaners de Puçol

VERGE DELS DOLORS. La pròxima setmana, a partir del 12 al 18 de març celebrem a l'Església dels Sants Joans el Septenari dels Dolors, a la Mare de Déu al Peu de la Creu, per conmemorar el set Dolors de la Verge Maria. Els campaners, farem les crides de missa els dies que pogam. Marcant els tres tocs de missa major amb repics solemnes i voltejant la campana major a partir del dissapte 12 de març a la missa de la vesprada. A més al trasllat de la imatge del seu camerí fins al altar s'acompanyarà amb un Repic de festa.

Página web desarrollada con el sistema de Ecclesiared